Kto vypláca materskú

Rok 2024

Množstvo ľudí si myslí, že materskú dovolenku vypláca zamestnávateľ. Majú zmiešané pocity to oznámiť svojmu šéfovi. Realita je taká, že vyplácanie materskej je v rukách štátu. Aj v minulých rokoch a pravdepodobne aj v budúcnosti bude materskú dávku vyplácať sociálna poisťovňa. Ukazuje to aj nasledujúca tabuľka.

Vyplácanie materskej:

Rok Kto vypláca materskú
2025 Sociálna poisťovňa (na 99%)
2024 Sociálna poisťovňa
2023 Sociálna poisťovňa
2022 Sociálna poisťovňa
2021 Sociálna poisťovňa
2020 Sociálna poisťovňa
2019 Sociálna poisťovňa
2018 Sociálna poisťovňa

Vyplácanie materskej - dátum

Vyplácanie materského príspevku závisí od spôsobu platby. Materskú si môžete dať vyplatiť priamo na váš bankový účet alebo formou poštovej poukážky. V oboch prípadoch je dávka vyplácaná mesiac pozadu. My máme skúsenosť, že materská chodí na účet okolo 20. dňa mesiac pozadu. Napríklad za marec príde 20. apríla.

Rady pre mamičky a oteckov:

Kedy môžete nastúpiť na materskú?
Koľko € dávku dostanete od štátu a aké je jej maximum?
Môžete popri materskej pracovať alebo mať aktívnu živnosť?
Môže materskú dávku získať otec?

Rozhodujú jednotlivé dni

Vyplácanie materskej závisí od počtu dní. Niekedy vám môže prísť na účet iná suma ako mesiac predtým. Prvá dávka môže byť nižšia, keďže poistenkyňa/poistenec nie je na materskej celý kalendárny mesiac. Rovnako na výšku dávky má vplyv aj dĺžka mesiaca. Ak má mesiac 31 dní, dostanete viac peňazí ako napríklad v krátkom mesiaci – február.