Nárok na materskú dovolenku

Rok 2024

Kto má nárok na materskú dovolenku? Už dlhšie platí rovnaké pravidlo. Je nutné odpracovať 270 dní za posledné dva roky. Na získanie nároku na materskú dovolenku musíte byť nemocensky poistená alebo musíte byť v ochrannej lehote 8 mesiacov pred 6 týždňom plánovaného pôrodu. Toto pravidlo nároku na materskú platí aj v roku 2024 a pravdepodobne sa nebude meniť ani v roku 2025. Dôkazom je nasledujúca tabuľka.

Kto má nárok na materskú:

Rok Počet dní Za aké obdobie
2025 270 dní (odhad) 2 roky (odhad)
2024 270 dní 2 roky
2023 270 dní 2 roky
2022 270 dní 2 roky
2021 270 dní 2 roky
2020 270 dní 2 roky
2019 270 dní 2 roky
2018 270 dní 2 roky

Mám nárok na materskú ak som na úrade prace?

V takomto prípade nie je odpoveď úplne jednoznačná. Ak ste na úrade práce krátko a spĺňate podmienku odpracovaných 270 dní za posledné 2 roky a zároveň ste v ochrannej lehote, nárok na materskú dovolenku môže získať aj nezamestnaný. Ak sa bojíte, že by ste neboli v ochrannej lehote, je možné zamestnať sa napríklad na jeden týždeň. V bohatších regiónoch Slovenska platí, že kto chce pracovať, robotu si nájde.

Ako je to v prípade študentky?

V prípade, že sa vám podarí počas štúdia otehotnieť, situácia je komplikovaná. Pokiaľ študentka nepracovala, štát za ňu neodvádzal nemocenské poistenie a nemá nárok na materskú dovolenku. Ak otec dieťaťa pracuje, môže ísť na materskú on. Pokiaľ by sa to ani jemu neoplatilo, môžete požiadať o rodičovský príspevok. Ešte je tu tretia možnosť, ak ste napríklad pol roka počas štúdia pracovali. Ak vám to zdravotný stav dovolí, 3 mesiace si môžete odpracovať počas tehotenstva alebo si môžete nemocenské poistenie doplatiť. Spätne to žiaľ nejde.