Maximálna materská dovolenka

Rok 2024

Maximálna výška materskej dovolenky je zákonom stanovená. Všetko závisí od priemernej mzdy. Maximálna materská môže byť v roku 2024 maximálne 1993,60 € pri 31 dňovom mesiaci a 1929,30 € pri 30 dňovom mesiaci. Maximálna výška materskej sa pravidelne zvyšuje. Pozrite sa na to, aká bola jej výška v jednotlivých rokoch podľa počtu dní.

Maximálna výška materskej dovolenky:

Rok 1 deň 30 dní 31 dní
2025 70,10 € (odhad) 2102,90 € (odhad) 2173,00 € (odhad)
2024 64,31 € 1929,30 € 1 993,60 €
2023 59,72 € 1791,70 € 1851,40 €
2022 55,87 € 1676,30 € 1732,10 €
2021 53,85 € 1615,60 € 1669,50 €
2020 49,95 € 1498,70 € 1548,70 €
2019 47,05 € 1411,40 € 1458,50 €
2018 45,00 € 1349,30 € 1394,30 €
2017 43,60 € 1306,40 € 1349,90 €

Každý deň rozhoduje

O výške materského rozhodujú dni. Napríklad v roku 2024 môžete za každý deň materskej dovolenky získať najviac 64,31 €. To sa následne vynásobí počtom dní v mesiaci a vznikne tak výsledná suma. Ak ste s dieťaťom napríklad od 16. apríla, výška maximálnej materskej sa rovná sume 64,31 € x 15 dní. Strop na Slovensku je celkom štedrý a často sa stáva, že výška materskej dávky je vyššia ako príjem zo zamestnania.

Rady pre mamičky a oteckov:

Čo by ste mali vedieť o materskej dovolenke? Aká je jej výška, ako dlho trvá? Môžete popri nej pracovať?

Maximálna výška podľa priemernej mzdy

Ak už sa pozrieme na strop dávky, všetko závisí od toho, ako sa vyvíja priemerná mzda. Jej strop je ohraničený dvojnásobkom priemernej hrubej mzdy. Keďže každý jeden rok sa zvyšuje aj priemerná mzda, rastie ňou aj maximálna materská. Napríklad v roku 2023 bola výška materskej pri 30 dňovom mesiaci 1791,70 € a pri 31 dňovom 1851,40 €. Je vysoko pravdepodobné, že maximálne materské sa bude zvyšovať aj v roku 2025.