Výpočet dovolenky po materskej dovolenke

Rok 2024

Aký je nárok na dovolenku po materskej dovolenke? Pokiaľ sa vraciate späť do zamestnania, veľká výhoda bude v tom, že počas materskej dovolenky vám pribudne dovolenka v práci. Ak budete časť roka pracovať a druhú časť roka na materskej, za daný kalendárny rok získate rovnaký počet dní dovolenky, ako keby ste pracovali. Ak ste neboli počas kalendárneho roka na rodičovskej dovolenke, krátenie dovolenky počas materskej sa vás netýka. V nasledujúcej tabuľke môžete vidieť aj príklady.

Výpočet dovolenky počas materskej dovolenky:

Práca alebo materská Do 33 rokov Nad 33 rokov
365 dní v práci 20 dní 25 dní
50 dní na MD a 315 dní v práci 20 dní 25 dní
100 dní na MD a 265 dní v práci 20 dní 25 dní
150 dní na MD a 215 dní v práci 20 dní 25 dní
200 dní na MD a 165 dní v práci 20 dní 25 dní
250 dní na MD a 115 dní v práci 20 dní 25 dní
300 dní na MD a 65 dní v práci 20 dní 25 dní

Počas rodičovskej a PN-ke sa dovolenka môže krátiť

Ak ste boli časť roka na rodičovskej dovolenke alebo práceneschopní, môže vznikať nárok na voľno v práci v úplne inej výške alebo dokonca vôbec nevzniknúť. Obdobie kedy ste poberali materskú sa počíta ako dni v práci. Pokiaľ ste boli práceneschopní alebo poberali rodičovský príspevok, nárok na dovolenku sa vám bude krátiť pomernou časťou z ročného nároku. Tieto obdobia sa počítajú do neodpracovaných dní. Ďalej musíme dodať, že počítajú sa iba pracovné dni a sviatky počas pracovných dní a nie víkendy.

Krátenie dovolenky počas materskej a rodičovskej dovolenky:

Odpracované a neodpracované dni Zlomok z ročného základu
Odpracovaných 0 - 20 dní 0 dní
Odpracovaných 21 - 41 dní 1/12 z ročného nároku
Odpracovaných 42 - 59 dní 2/12 z ročného nároku
Neodpracovaných 142 - 162 dní 9/12 z ročného nároku
Neodpracovaných 121 - 141 dní 10/12 z ročného nároku
Neodpracovaných 100 - 120 dní 11/12 z ročného nároku
Neodpracovaných 0 - 99 dní Celoročná dovolenka

Na záver

Väčšina matiek alebo otcov môže na materskej alebo pri poberaní rodičovského príspevku získať určitý počet dní dovolenky. Najlepšie je pred pôrodom získať prácu na dobu neurčitú. Ak sa vám to nepodarí, zmluva vám skončí a strácate časom nárok na výhody. Ak sa do práce vraciate, väčšinou vám šéf nariadi vyčerpať si dovolenku. Tým pádom získavate nárok na platené voľno.