Rodičovská dovolenka

Rok 2019

Rodičovská dovolenka spravidla prichádza po vyčerpaní materskej. Väčšine matiek sa zníži výška vyplácanej dávky. V roku 2019 je rodičovský príspevok vo výške 220,70 €. Pokiaľ sa vám narodia dvojičky alebo viac detí naraz, dávka sa zvyšuje o 25% za každé dieťa. V tabuľke si môžete pozrieť výšku rodičovského príspevku. Jeho suma sa neodvíja od platu, ale je pre všetkých rovnaký.

Rodičovský príspevok v jednotlivých obdobiach:

Obdobie 1 dieťa Dvojičky Trojičky
2020 231,20 € (odhad) 289,00 € (odhad) 346,80 € (odhad)
2019 220,70 € 275,90 € 331,05 €
2018 214,70 € 268,40 € 322,05 €
1.5.2017 - 31.12.2017 213,20 € 266,50 € 319,80 €
1.1.2017 - 30.4.2017 203,20 € 254,00 € 304,80 €
2016 203,20 € 254,00 € 304,80 €

Ako dlho ho je možné poberať?

Dĺžka rodičovskej dovolenky trvá maximálne 3 roky. V prípade, že sa vám narodia dvojičky, neovplyvní to dĺžku trvania rodičovského príspevku. V prípade, že má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, je možné ho poberať do 6 rokov veku dieťaťa. Ak ide o dieťa, ktoré je zverené súdom do náhradnej starostlivosti rodičov, je možné rodičovskú dovolenku vyčerpať až do 6 rokov veku dieťaťa, avšak najdlhšie 3 roky od rozhodnutia súdu.

Rodičovský príspevok nemusí poberať len matka

Podobne ako pri materskej dovolenke, poberať rodičovský príspevok môže aj otec dieťaťa po dohode s matkou. Platí však obmedzenie, že ho súčasne môže mať iba jeden z rodičov. Často sa stáva, že na rodičovskú dovolenku ide aj adoptívny rodič.