Rodičovská dovolenka

Rok 2024

Rodičovská dovolenka spravidla prichádza po vyčerpaní materskej. Väčšine matiek sa zníži výška vyplácanej dávky. V roku 2024 je rodičovský príspevok vo výške 473,30 €. Ak ste pred narodením dieťaťa nepracovali a neboli predtým na materskej, výška vášho rodičovského príspevku bude len 345,20 €. Pokiaľ sa vám narodia dvojičky alebo viac detí naraz, dávka sa zvyšuje o 25% za každé dieťa. V tabuľke si môžete pozrieť výšku rodičovského príspevku. Jeho suma sa neodvíja od platu, ale je pre všetkých rovnaký.

Rodičovský príspevok v jednotlivých obdobiach:

Obdobie 1 dieťa Dvojičky Trojičky
2025 (odhad) 500,00 € (360,00 € nepracujúci) 625,00 € (450,00 € nepracujúci) 750,50 € (540,00 € nepracujúci)
1.8.2023 - 31.12.2024 473,30 € (345,20 € nepracujúci) 591,70 € (431,50 € nepracujúci) 710,00 € (517,80 € nepracujúci)
1.1.2023 - 31.7.2023 412,60 € (301 € nepracujúci) 515,80 € (376,30 € nepracujúci) 618,90 € (451,50 € nepracujúci)
2022 383,80 € (280 € nepracujúci) 479,75 € (350 € nepracujúci) 575,70 € (420 € nepracujúci)
2021 378,10 € (275,90 € nepracujúci) 472,70 € (344,90 € nepracujúci) 567,20 € (413,90 € nepracujúci)
2020 370 € (270 € nepracujúci) 462,50 € (337,50 € nepracujúci) 555 € (405 € nepracujúci)
2019 220,70 € 275,90 € 331,05 €
2018 214,70 € 268,40 € 322,05 €
1.5.2017 - 31.12.2017 213,20 € 266,50 € 319,80 €
1.1.2017 - 30.4.2017 203,20 € 254,00 € 304,80 €
2016 203,20 € 254,00 € 304,80 €

Rozdielna výška rodičovského príspevku

Od 1.8.2023 nastala zmena vo výške rodičovského príspevku. Aj naďalej existujú dve kategórie poistencov. Tí, čo pred nástupom na materskú pracovali, majú aj vyšší rodičovský príspevok. V roku 2024 je výška rodičovského príspevku pre pracujúcu matku alebo otca 473,30 € a pre nepracujúcich len 345,20 €. Do 31.12.2019 bola výška rodičovského príspevku rovnaká pre pracujúcich a aj nepracujúcich.

Ako dlho ho je možné poberať?

Dĺžka rodičovskej dovolenky trvá maximálne 3 roky. V prípade, že sa vám narodia dvojičky, neovplyvní to dĺžku trvania rodičovského príspevku. V prípade, že má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, je možné ho poberať do 6 rokov veku dieťaťa. Ak ide o dieťa, ktoré je zverené súdom do náhradnej starostlivosti rodičov, je možné rodičovskú dovolenku vyčerpať až do 6 rokov veku dieťaťa, avšak najdlhšie 3 roky od rozhodnutia súdu.

Rodičovský príspevok nemusí poberať len matka

Podobne ako pri materskej dovolenke, poberať rodičovský príspevok môže aj otec dieťaťa po dohode s matkou. Platí však obmedzenie, že ho súčasne môže mať iba jeden z rodičov. Často sa stáva, že na rodičovskú dovolenku ide aj adoptívny rodič.