Otec na materskej

Rok 2024

Otcovská dovolenka je trend aj v roku 2024. Nie je to žiadna hanba, ak ostane muž na materskej dovolenke. Keď je taká možnosť, je škoda to nevyužiť. Keď žene skončí materská, je často výhodné zveriť dieťa manželovi alebo partnerovi. Počas troch rokov môže materskú poberať aj matka a aj otec. Muž má akurát obmedzenie pri dĺžke poberania materskej. Pozrite sa, ako dlho ju môže poberať otec dieťaťa.

Poberanie materskej otcom:

Otcovská dovolenka Trvanie
Otec na materskej dovolenke 28 týždňov
Otec na materskej starajúci sa o dvojičky 37 týždňov
Osamelý otec na materskej 31 týždňov

Matka musí prestať poberať materskú a aj rodičovský príspevok

Nie je dovolené, aby súčasne poberal materskú aj otec a aj matka. Ak sa rozhodne nastúpiť na materskú dovolenku muž, žena nemôže poberať ani rodičovský príspevok. Žena sa môže rozhodnúť, že nastúpi do zamestnania. Ak je predsa len dieťa malé a chce byť s nim, je možné evidovať sa ako nezamestnaná na úrade práce. Môže sa dokonca stať, že bude mať nárok aj na podporu v nezamestnanosti. Neodporúčame ženám stať sa dobrovoľne nezamestnanými.

Materská pre otca za rovnakých podmienok ako u matky

Na to, aby mohol ísť chlap na materskú dovolenku, je nutné odpracovať za posledné dva roky 270 dní. Táto podmienka pre splnenie nároku na materskú je rovnaká aj u žien. Podľa rovnakého vzorca sa vypočíta aj výška materskej dávky. Ide o 75 % z hrubej mzdy z predošlých zamestnaní. Ak ste napríklad zarábali 1200 € v hrubom, výška materskej dávky bude približne 900 €. Ide o relatívne štedrú dávku od štátu, ktorá však má svoju maximálnu výšku.

Nečakajte, do 3 rokov to musíte stihnúť

Keďže muž môže ísť na materskú dovolenku, je nutné to vyčerpať v období, kým má dieťa menej ako 3 roky. Preto je potrebné nastúpiť napríklad v čase, keď má dieťa 28 mesiacov. Ak bude dieťa staršie ako 3 roky, nárok na materskú dávku pre otca nevznikne.