Nástup na materskú

Rok 2024

Obdobie, kedy sa nastupuje na materskú dovolenku je stanovené zákonom. Biologická matka dieťaťa je väčšinou zvýhodnená oproti iným poistencom. Materská dovolenka v tomto prípade trvá dlhšie. V tabuľke si môžete pozrieť, kedy nastúpiť na materskú dovolenku. U matky je to väčšinou pred pôrodom a u iného poistenca je to rôzne.

Nástup na materskú dovolenku - kalkulačka:

Poberateľ materskej Kedy sa nastupuje na materskú
Matka dieťaťa 6 - 8 týždňov pred plánovaným pôrodom
Otec dieťaťa 0 rokov - 3 roky
Adoptívny rodič 0 rokov - 3 roky
Iný poistenec na základe rozhodnutia súdu 0 rokov - 3 roky

Matka väčšinou nastupuje pred pôrodom

Výpočet nástupu na materskú dovolenku spravidla určuje gynekológ. On vypočíta približný dátum pôrodu. Podľa predpokladaného pôrodu sa pomocou kalkulačky vypočíta nástup na materskú. Na materskú dovolenku u matky sa chodí väčšinou 6 až 8 týždňov pred narodením dieťaťa. Vypíšete žiadosť o materské a môžete sa starať o malé bábätko. Nástup na materskú dovolenku je dobrovoľný. Pokiaľ sa rozhodnete nastúpiť neskôr, bude vaša materská krátená o 6 týždňov.

Rady pre mamičky a oteckov:

Koľko € dostanete na materskej dovolenke a aké je jej maximum?
Môžem počas materskej pracovať alebo podnikať?
Poberať materskú dávku môže aj otec dieťaťa.

Otec dieťaťa alebo iný poistenec

Vzhľadom na to, že otec dieťaťa môže ísť na materskú dovolenku až po narodení dieťaťa, jeho nárok na materskú bude kratší o 6 týždňov. Odporúčame ísť najneskôr v čase, kedy má dieťa 2,5 roka. Ak pôjdete neskôr, nárok na materskú podobne ako u matky zaniká 3 rokom dieťaťa. Otec dieťaťa alebo iný poistenec nevybavuje potrebné dokumenty v nemocnici, ale na pobočke sociálnej poisťovne.