Nárok na rodičovskú dovolenku

Rok 2024

Pre splnenie nároku na rodičovskú dovolenku nie je nutné splniť prísne kritéria, ako je to napríklad pri materskej dovolenke. Ak vyriešite administratívu a vypíšete žiadosť o rodičovský príspevok, môžete sa tešiť v roku 2024 na 473,30 € mesačne. V prípade, že ste pred nástupom na materskú dovolenku nepracovali a nepoberali ste materskú dovolenku, získavate 345,20 € mesačne. Nárok na rodičovskú dovolenku je limitovaný vekom. V tabuľke sa môžete pozrieť, ako dlho ju môžete poberať.

Nárok na rodičovský príspevok:

Poberanie rodičovského príspevku Dĺžka
Matka s dieťaťom Do 3 rokov
Otec s dieťaťom Do 3 rokov
Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa Do 6 rokov

Rodičovská dovolenka väčšinou trvá do 3 rokov veku dieťaťa

Pokiaľ je žena na materskej dovolenke, vo väčšine prípadov ešte ostáva doma s dieťaťom určitú dobu. Dĺžka rodičovskej dovolenky nemusí trvať 3 roky, ale do dosiahnutia 3 rokov veku dieťaťa. Výnimku tvoria adoptívni rodičia. Ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, môže biologický rodič ostať s dieťaťom do 6 rokov.

Obaja rodičia nemôžu naraz poberať rodičovský príspevok

Dnes nie je novinka, že na materskú alebo rodičovskú dovolenku môže ísť aj otec dieťaťa. Nie je však dovolené, aby mali nárok na rodičovský príspevok obaja. Po určitom období sa môžu vystriedať, ale nemôžu ho poberať obaja naraz.