SZČO a materská dovolenka

Rok 2024

Ak pracujete na živnosť popri materskej dovolenke, ste vo výhode. Vašu živnosť nemusíte rušiť a ani pozastavovať. Môžete podnikať neobmedzene na rozdiel od ľudí, ktorí pracovali pre zamestnávateľa. Dokazuje to aj nasledujúca tabuľka.

Živnosť popri materskej:

Poberateľ materskej Súbeh materskej a SZČO
Matka živnostníčka bez obmedzení
Matka začínajúca živnostníčka bez obmedzení
Otec živnostník bez obmedzení
Otec začínajúci živnostník bez obmedzení
Adpotívny rodič SZČO bez obmedzení
Adoptívny rodič začínajúci SZČO bez obmedzení

Je nutné platiť sociálne odvody a nemať dlh v sociálnej poisťovni

Často sa stáva, že žena živnostníčka len začína podnikať alebo jej obrat nedosiahol výšku, kedy musí platiť sociálne poistenie. Ak nie je nemocensky poistená v sociálnej poisťovni, nemá nárok na materskú dávku. Môže ale požiadať o rodičovský príspevok. Okrem toho nemôže mať dlh v sociálnej poisťovni. Dlh menší ako 5 € sa toleruje.

Vysoký príjem zo živnosti neznižuje materskú dávku

Živnostník na materskej môže mať aj v roku 2024 neobmedzený príjem z podnikania. Ak zarobíte ako SZČO pokojne aj 1000 €, vaša materská sa tým nezníži. Krátená nebude ani dĺžka materskej dovolenky. Vláda takýmto spôsobom vychádza v ústrety ženám aj mužom, aby nemuseli zbytočne meniť predmety podnikania, rušiť alebo nejakým iným spôsobom obmedzovať živnosť. Je viac ako pravdepodobné, že živnostník na materskej dovolenke bude mať rovnaké podmienky aj v roku 2025.