Prechod z materskej na rodičovskú

Rok 2024

V prípade, že po skončení materskej neplánujete nastúpiť ihneď do zamestnania, čaká vás prechod z materskej dovolenky na rodičovskú dovolenku. S tým je spojená zvýšená administratívna záťaž na úradoch a musíte to navyše oznámiť svojmu zamestnávateľovi. Čo je ale horšie, väčšina matiek si finančne pohorší. V tabuľke si môžete pozrieť, ako sa vám zníži výška dávky pri prechode z materskej na rodičovskú.

Materská dovolenka a rodičovská dovolenka - porovnanie dávky:

Hrubá mzda Materská dovolenka RD pracujúci RD nepracujúci
500 € 384,40 € 473,30 € 345,20 €
600 € 458,80 € 473,30 € 345,20 €
700 € 536,30 € 473,30 € 345,20 €
800 € 613,80 € 473,30 € 345,20 €
900 € 688,20 € 473,30 € 345,20 €
1000 € 765,70 € 473,30 € 345,20 €
1100 € 843,20 € 473,30 € 345,20 €
1200 € 917,60 € 473,30 € 345,20 €
1300 € 995,10 € 473,30 € 345,20 €
1400 € 1072,60 € 473,30 € 345,20 €
1500 € 1147,00 € 473,30 € 345,20 €
1600 € 1224,50 € 473,30 € 345,20 €

Výška rodičovskej sa nepočíta zo mzdy

Ak prechádzate na rodičovskú dovolenku, pravdepodobne sa vám zníži príjem. Na rozdiel od materskej dovolenky, pri rodičovskom príspevku dostávate v roku 2023 fixnú dávku 473,30 €. Nezáleží pri tom ani na dĺžke kalendárneho mesiaca. V prípade, že ste pred narodením dieťaťa nepoberali materskú dovolenku a nemali prácu, výška rodičovskej dávky je len 345,20 €. Rodičovská dovolenka je rovnaká vo februári, ktorý má 28 alebo 29 dní a rovnaká je aj počas letných 31 dňových mesiacoch.

Rady pre mamičky a oteckov:

Rodičovský príspevok – ako dlho a kto ho môže poberať, aká je jeho výška a ako o rodičovskú dovolenku požiadať?

Oznámenie zamestnávateľovi o nástupe na rodičovskú dovolenku

V každom prípade ak vám končí materská a plánujete pokračovať na rodičovskej dovolenke, nezabudnite to oznámiť svojmu zamestnávateľovi. Urobte to minimálne jeden mesiac vopred. Najlepšie je to oznámiť v písomnej forme.

Nutná administratíva na úradoch

Sociálna poisťovňa vám najneskôr deň po materskej dovolenke vystaví potvrdenie o nároku na materské. S týmto tlačivom je nutné ísť na úrad práce. Ďalej musíte vypísať žiadosť o rodičovský príspevok. V minulosti bolo administratívnej záťaže viac. Bolo nutné sa prihlásiť do sociálnej poisťovne na dôchodkové poistenie. Museli ste ísť aj do zdravotnej poisťovne. Túto skutočnosť by mal za vás už spraviť zamestnávateľ.